Skeiv bygdehistorie

Seminar

Foto: Anne-Marte Før

STAD: Festsalen, Valdres Folkemuseum
TID: Torsdag 15. oktober 2020

Musea er del av infrastrukturen i eit demokrati. Men demokratiet funkar ikkje om ikkje alle kjenner seg heime i det. Derfor har arkiva og musea plikt til å sikre spor etter oss alle. Korleis kan homohistorie og kjønnsoverskridande praksis bli ein større del av museet sitt arbeid?

Valdresmusea og Randsfjordmuseet ynskjer velkomen til seminar om skeiv bygdehistorie torsdag 15. oktober på Valdres Folkemuseum på Fagernes. Målet med seminaret er å løfte fram mangfaldet av livshistorier. Målgruppe er tilsette i museum og arkiv, stundetar, forskarar, politikarar, bygdefolk og andre interesserte. Seminaret blir til i samarbeid med Opplandsarkivet og Skeivt arkiv.

Deltakaravgift kr 800,- (inkluderer seminar og festmiddag), elles kr 400,- (for dei som berre skal på seminaret).

Foredragshaldarar er Hans Philip Einarsen, Bjørn André Widvey, Tone Hellesund, Marie Kløvstad Øye, Ole Aastad Bråten, Bjørn Sverre Hol Haugen, Knut Aastad Bråten og fleire. Fullstendig program kjem etter kvart.

Etter seminaret inviterer vi til middag, fest og moro.

Fullstendig program og informasjon kjem etter kvart. 

Påmelding til: ole.aastad.braten@valdres.museum.no

Foto: Anne-Marte Før