Skeiv bygdehistorie

Seminar

Foto: Anne-Marte Før (Foto/Photo)

STAD: Festsalen, Valdres Folkemuseum
TID: Torsdag 15. oktober 2020

Musea er del av infrastrukturen i eit demokrati. Men demokratiet funkar ikkje om ikkje alle kjenner seg heime i det. Derfor har arkiva og musea plikt til å sikre spor etter oss alle. Korleis kan homohistorie og kjønnsoverskridande praksis bli ein større del av museet sitt arbeid?

Valdresmusea, Randsfjordmuseet og Opplandsarkivet ynskjer velkomen til seminar om skeiv bygdehistorie torsdag 15. oktober på Valdres Folkemuseum på Fagernes. Målet med seminaret er å løfte fram mangfaldet av livshistorier. Målgruppe er tilsette i museum og arkiv, studentar, forskarar, politikarar, bygdefolk og andre interesserte.

Deltakaravgift kr 800,- (inkluderer seminar og festmiddag), elles kr 400,- (for dei som berre skal vere med på seminaret). Maks 50 deltakarar.

PROGRAM

12.00    Velkomen ved Hans Philip Einarsen og Ole Aastad Bråten
12.30    Arbeidet ved Skeivt arkiv, ved Bjørn André Widvey 
13.00    Skeiv sex før homoseksualiteten kom til Norge, ved Tone Hellesund

13.45    Kaffi og kake

14.00    Petronelle Nielsens (1797-1886) dagbøker, ved Marie Kløvstad Øye
14.30    Skihopparen Johanne Kolstad (1913-1997), ved Ole Aastad Bråten
15.00    Kjelder og idear for skeiv bygdehistorie, ved Bjørn Sverre Hol Haugen

15.45    Kaffi og kake

16.00    Interseksjonalitet og doble minoritetar, ved Thee-Yezen Al-Obaide
16.45    Kva no? Inge Alexander Gjestvang (leiar i Foreningen FRI) og Ragnhild                            Lund (leiar i Valdres Pride) i samtale med Knut Aastad Bråten

17.45    Oppsummering
19.00    Middag, fest og underhaldning

Påmelding til: ole.aastad.braten@valdres.museum.no

Overnatting bestiller du på Fagernes hotell, telefon 61 35 80 00.