Ingen grilling og røyking

Brannforebygging på museet

  •  (Foto/Photo)

I friluftsmuseet er det ikkje lov å røyke, grille eller nytte faklar. Vi gjer det vi kan for å sikre oss mot brann, og har eit godt samarbeid med det lokale brannvesenet.