Hopp til hovudinnhald

Rapport om hallingdansen

På 1900-talet vart halllingdansen i Valdres og mange andre stader omkring i landet dansa i ei form etter Gullik Kirkevoll frå Røn i Vestre Slidre. Han heldt kurs i Valdreslaget i Oslo, og tre av elevane hans heldt kurs på Fagernes i 1969. Mellom deltakarane der var Ingar Ranheim, som her har skrive om kva Kirkevoll skreiv, kva han lærte elevane sine, kva dei lærte vidare, og samanlikna dette med det han sjølv lærte bort på kurs i Valdres og mange andre stader frå 1975.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1