Ragnhild og dei døve

Diesen-Hilde.jpg

Velkomen tilforedrag om Ragnhild og dei døve
v/forfattar Hilde Diesen. Moglegheit for å middag, kaffi og kake.​ i forkant av foredraget.


TID:​Torsdag 14. februar 2019 kl. 19.00
STAD: Valdres Folkemuseum
PRIS: Kr 75
ARR: Valdresmusea
FOTO: Aschehoug forlag