Folkemusikk i Valdres

NRK-program frå 1975

Sommaren 1975 gjorde NRK fjernsynsopptak frå Hilme-stemnet på Valdres Folkemuseum. Her kan du sjå dei to programma: