Hopp til hovudinnhald

Kunsten å vera fattig

Foredrag

Velkomen til foredrag om nøysemd og nyting v/Marit Nythun Utheim. Ho har i snart 30 år drive hotellet Nythun saman med mannen sin, Jørn. Ho er kokk og matentusiast og dyrkar eigne grønnsaker 900 moh. Hausten 2022 publiserte ho ein kronikk om verdien av nøysemd i Nationen og i avisa Valdres. Responsen var stor og har ført til fleire kronikkar og eit politisk engasjement.

Marit kjem for å fortelje om kva vi har å lære av dei eldre. Kvifor har vi forkasta den gamle kunnskapen om å greie seg med lite? Korleis kan vi leve gode liv ved å utnytte gamal kunnskap?

TID: Torsdag 19. oktober kl. 19.00
STAD: Valdres Folkemuseum, festsalen
PRIS: Kr 100 (gratis for vennelagsmedlemer)
ARR: Vennelaget for Valdres Folkemuseum

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1