Send oss lokale feriebilete

Valdresmusea er del av Opplandsarkivet, eit nettverk av museumsarkiv i Oppland. Opplandsarkivet har avdelingar på Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Her tek vi vare på papirarkiv, fotoarkiv og musikkarkiv og gjer desse tilgjengeleg for alle interesserte. 

I år vil vi gjerne ha foto frå Noregsferien din i Innlandet! Send til sekretariat@opa eller kontakt sekretariatet i Opplandsarkivet på tlf. 971 31 142.