Nasjonalisme og ytringsfridom etter 22. juli

Oda_Okkenhaug.jpg (Foto/Photo)

Sommaren 2011 mista Oda Okkenhaug bror sin på Utøya. I åra etterpå har ho engasjert seg politisk og personleg mot høgreekstremisme.I fjor vart ho ferdig med ei masteroppgåve om nynazisme på internett. I dag arbeidar Oda som kommentator og debattansvarleg i Trønderdebatt. Ho skal snakke om 22. juli, høgreekstremisme og nynazisme, hatytringar, demokrati og debatt. 

TID: Tysdag 22. februar 2022 kl. 19.00
STAD: Valdres Folkemuseum ELLER Fagernes kulturhus (følg med)
PRIS: 100 kr (gratis for dei med årskort)
ARR: Valdresmusea