Myrvoll-korset

Om fornminnet fra Øystre Slidre og "kopieringa" av det

Velkommen til temakveld om Myrvoll-korset, v/Helge Gudheim med fleire.

TID: ​Torsdag 8. april 2021 kl. 19.00 
STAD: Valdres Folkemuseum 
PRIS: 100 kr (gratis for medlemer av vennelaget)
ARR: Vennelaget for Valdres Folkemuseum 

Munkekroen er open i forkant av arrangementet.

Myrvollkorset.jpg (Foto/Photo)

OM KORSET

Like etter 1900 vart det funne eit stort og flott relikviekors av sylv frå mellomalderen i jorda på garden Myrvoll i Rogne i Øystre Slidre. Det vart gjeve til Oldsaksamlinga, og har i seinare år vore ein av dei flotte gjenstandane som har vore utstilte i "Skattkammeret" på Historisk Museum i Oslo. Korset og kjedet er kan hende så gamalt som frå 1200-talet, og er kanskje laga i dagens Istanbul.

OM KVELDEN

I 2018 vart korset reprodusert av sylvsmed Truls Grønvold (biletet) på Hønefoss, og resultatet kom attende på garden til dagens eigar, Odd Erik Myrvold. Historia om korset og arbeidet med å kopiere det, blir tema for Vennelagets foredragskveld klokka 19.00 torsdag 8. april 2021. Då kjem også tidlegare leiar ved dagens Institutt for bunad og folkedrakt, Magny Karlberg, for å fortelja om tradisjonen med brudgomskors. Programmet er sett saman og blir leia av Helge Gudheim.