Marie Hamsun

Marie_Hamsun.jpg

Foredrag om Marie Hamsun
ved forfattar Anne Hege Simonsen
som nyleg gav ut biografi om Marie Hamsun

TID: ​sundag 10. februar 2019 kl. 18.00
STAD: Frydenlund skysstasjon i Aurdal
PRIS: 100
ARR: Stiftinga Frydenlund
FOTO: Anne-Marte Før
Sal av kaffi og kake

Med stønad frå Norsk kulturråd