Marie Hamsun

Marie_Hamsun.jpg

Foredrag om Marie Hamsun
ved forfattar Anne Hege Simonsen
som nyleg gav ut biografi om Marie Hamsun

TID: ​Sundag 10. februar 2019 kl. 18.00
STAD: Frydenlund skysstasjon i Aurdal
PRIS:100
ARR:Stiftinga Frydenlund
Sal av kaffi og kake

Med stønad frå Norsk kulturråd

Om boka

"Hvordan kunne den unge skuespillerinnen Marie Andersen falle for den langt eldre, og etter hvert sjalu og kontrollerende Knut Hamsun? Med Anne Hege Simonsens biografi trer nå Marie Hamsun ut av den verdenskjente forfatterens skygge. Biografien starter i Elverum der Anne Marie Andersen ble født i 1881 og ender med hennes død på Nørholm utenfor Grimstad i 1969. Tiden i Nordland var Maries lykkeligste periode i livet. Da Knut flyttet henne og familien til Nørholm, opplevde hun det som et svik. Tidligere upublisert materiale og ukjente brev fra Marie belyser ekteparets lidenskapelige kjærlighet. Kildene viser også hvordan mellomkrigstiden og nasjonalsosialismen formet henne ideologisk. Marie var overbevist nazist selv etter krigen. Denne første helhetlige biografien over hennes liv viser Marie Hamsun som en selvstendig samfunnsaktør og som en respektert forfatter med egen karriere - men vil også bidra til å kaste et nytt lys over ektemannen og deres turbulente samliv." Boka er gitt ut på forlaget Res Publica.

Om forfattaren

Anne Hege Simonsen (f. 1965) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er ph.d. fra Universitetet i Bergen i 2015 med en avhandling om nyhetsfotografier fra 22. juli. Hun har bakgrunn som journalist, redaktør av ukeavisa Ny Tid (1998-2000), forsker og faglitterær forfatter.

Teksten er saksa fråforlaget Cappelen si eiga omtale