Lysfest og julemarknad på Bautahaugen

Fra kl. 12.00: Julemarked og kafé
Servering av pølser, gløgg, salg av julenek og kalendere.
Kaffe og kaker i Brakastuggua.
Utstilling og salg av husflid, julemat, bøker med meir i Liesstuggua og Brakastuggua.
Kl. 15.15: Eventyrstund i Liesstuggua.
Kl. 15.30: Grauteservering ved Brakastuggua.
Kl. 16.00: Julegrana tennes på Bautahaugen.
Julegrana tennes ved Joker.
Gang rundt juletreet. Godteposer til barna.

VELKOMMEN!
Arr: Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner