Kvifor verne natur og kultur?

Faslefoss.jpg

Foredrag ved professor Brita Brenna. Ho stiller spørsmål og fortel om bevaringens historie. Kva har grunnane vore for å verne gjennom historia, og kva kan vi lære av det?

TID: Torsdag 14. mars 2019 kl. 19.00.
STAD: Valdres Folkemuseum.
PRIS: 100  kr (gratis for medlem av vennelaget).
ARR: Vennelaget for Valdres Folkemuseum.
FOTO av Faslefoss, ukjent fotograf.
Velkomen!

Om Brita Brenna

Brita Brenna er frå Vestre Slidre og er professor i museologi ved Universitetet i Oslo. Ho har særleg arbeidd med museums- og samlingshistorie, og er i dag spesielt oppteken av korleis musea samlar og formidlar natur. Brenna har bygd opp og arbeider ved masterprogram i museologi og kulturarvstudier ved UiO.

Munkekroen

Museuskafeen er open før foredraget. Kjøp gjerne middag, kaffi og kake der.