Kurs i karding og spinning

VFF_S-085.tif

I alle heimar, i alle ledige stundar, gjekk rokken frå gamalt av. Dette er kunnskap som få kan idag. Vi du lære å karde og å spinne med handtein og rokk? No arrangerer Valdresmusea for første gong spinnekurs! 

INSTRUKTØRAR: Inger Norunn Solhaug, May Elin Rønning og Irene Bjorheim
TID: 22. og 23. februar kl. 10.00-16.00 (ca 12 timar)
STAD: Valdres Folkemuseum
PÅMELDINGSFRIST: Innan 28. januar 2020
PRIS: 1500 kr (kr 1200 for dei med årskort ved Valdresmusea) inkl. formiddagsmat
MÅLGRUPPE: Alle som vil lære å spinne, med og utan spinneerfaring

PRAKTISK INFO:Ta gjerne med rokk, kurshaldar har nokre få til utlån. Gi beskjed om du treng låne, førstemann til mølla! Handtein kan ein låne eller kjøpe på kurset. Materialar er inkludert.

Biletet er frå 1950 og viser Sigrid Ringli der ho sit ved rokken på stølen på Rabalen (VFF ØS-085)

Spørsmål og påmelding

til One Enerud 
Epost: info@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 00 // 450 14 046
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset.