Gardbergfeltet

Bronsealdargravrøyser, skålgropstein og Eingangsteinen

  •  (Foto/Photo)

Fakta

Eit 2 kvadratkilometer stort område i Vestre Slidre, her finn ein

  • rundt tusen gravrøyser (550 er undersøkte) og meir enn 900 funn frå romersk jernalder og fram mot vikingtid (cirka 800 e.kr.)
  • spor av den enorme jernutvinninga som fann stad i Valdres før, under og etter vikingtida
  • spor etter jordbruk og husdyrhald gjennom fleire tusen år
  • skålgropstein med 70 skålgroper, truleg frå bronsealdaren
  • runesteinen Einangsteinen. Den ligg på ein gravhaug øvst i feltet, er truleg frå rundt år 300 e.Kr. og er den eldste runesteinen i Nordvest-Europa som står på sin opphavlege plass. Runene er frå den eldste runerekka. Steinen er ei skive av grov skifer, omtrent halvannan meter høg og ein meter brei. Runene er tolka som: [ek go]ðagastir runo faihido / eg, Gudgjest malte/skreiv desse runene.
  • skilta kultursti
  • ønsker du omvising, ta kontakt: tlf (+47) 61 35 99 00 // info@valdres.museum.no

Oppland Fylkeskommune og Valdresmusea har eit delt bevarings- og formidlingsansvar for feltet.

Vegen hit

Gardbergfeltet ligg i Slidreåsen i Vestre Slidre. 

Adkomst: Følg E-16, sving inn mot Slidre Sentrum. Følg skilting mot Gardbergfeltet. Eige parkering.