Fotoarkivet ved Valdres Folkemuseum

Berit Sletten utenfor Andris Vang-støga då den stod i Vang.

Fotoarkivar Bettina Walser Garmann presenterer fotoarkivet ved Valdres Folkemuseum. Her er bilete frå heile Valdres, av menneske og landskap, kvardag og fest. 

TID: Torsdag 30. januar 2020 kl. 19.15
STAD: Valdres Folkemuseum 
PRIS: 100 kr (gratis for medlem av laget)
ARR: Vennelaget for Valdres Folkemuseum
Munkekroen er open fram til foredraget starter

Årsmøtei Vennelaget: kl. 18.00–19.00, rett før foredraget. Alle medlemmer er velkomne.