Hopp til hovedinnhold

Forsking

Eit skigardsdele romar også fleire separate forskingsarbeid. Innsatsen skal resultere i ei rekke fagfellevurderte artiklar om slikt som matkultur, nøysemd, moralske eigarskap, lysforureing, stølsminne og beitepress. Fagleg rettleiar er Tom Bratrud ved Uiniversitetet i Oslo, som sjølv skal bidra med tekstar. Det skriftlege sluttproduktet skal ikkje berre innehalde vitskaplege tekstar, men òg meiningsstoff, foto, reportasjar, intervju og samtaler, matoppskrifter, historisk kjeldemateriale og mykje meir.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1