Hopp til hovudinnhald

Folkemusikk i notid og framtid

Utlysing av lokale tilskotsmidlar 2024

  • Tidlegare tilskotsmottakar Anita Vika Langødegård. Foto: Helge Brekke

Valdreskommunane forvaltar ein tilskottsordning for produksjon og framsyning av folkemusikk og folkedans. I 2024 er det 60 000 kroner til fordeling. Støtta blir gitt til 1–3 produksjonar som produksjonsstøtte. Produksjonen skal ha røter i musikk- og dansetradisjonane i Valdres og utøvarane må ha tilknyting til Valdres. Hovudformålet er at flest mogleg born og unge skal oppleve levande folkemusikk frå Valdres. Produksjonen kan inngå i den kulturelle skulesekken eller visast i samanhengar der det er naturleg at born og unge er med.

Valdresmusea er saksbehandlar. Søknadsskjema, kriterier og informasjon finn du i lenka under. Du kan også kontakte ks@valdres.no.

Søknaden skal sendast til info@valdres.museum.no innan fredag 1. mars 2024.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1