Hopp til hovedinnhold

Folkemusikk i notid og framtid

Utlysing av lokale tilskotsmidlar 2023

  • Tidlegare tilskotsmottakar Anita Vika Langødegård. Foto: Helge Brekke

Valdreskommunane forvaltar ein tilskottsordning for produksjon og framsyning av folkemusikk og folkedans. I 2023 er det 60 000 kroner til fordeling. Støtta blir gitt til 1–3 produksjonar som produksjonsstøtte. Produksjonen skal ha røter i musikk- og dansetradisjonane i Valdres tilpassa born og unge. Valdresmusea er saksbehandlar. Søknadsskjema, kriterier og informasjon finn du i lenka under. Søknadsfrist er 1. mars 2023.