Detaljar og material-kvalitetar i lafta bygg

Foredrag på Valdres Folkemuseum

photo_YngveVogt_IMG_6853.jpg

Velkomen til foredrag om byggdetaljar og materialkvalitetar i lafta bygg
v/handverkar og kursinstruktør Henning Olstad.  Foredraget er ope for alle.

TID: Torsdag 7. mai 2019 kl. 19.00 
STAD: Valdres Folkemuseum, Fagernes

ARRANGØR: Valdresmusea