Bruk eller gjengroing av kulturlandskapet?

Velkomen til foredrag under Landbruksdagen 2019:


TEMA: Bruk eller gjengroing av kulturlandskapet?
FOREDRAGSHALDAR: Ole-Jacob Christensen
TID: Laurdag 17. august  2019 kl. 13.30
STAD: Valdres Folkemuseum
ARR: Vennelaget for Valdres Folkemuseum