Artsmangfaldet i Valdresfjella

Tanaquil_Enzenberger_Foto_Trygve_Lien.jpg (Foto/Photo)

Velkomen til foredrag v/Tanaguil Enzenberger. Ho bur i Vang og arbeider med vegetasjonsrådgjeving og vegetasjonskartlegging. Tanaquil vil snakke om artsmangfald i Valdresfjella og i nasjonalparkane.

TID: Torsdag 8. september 2022 kl. 19.00
STAD: Valdres Folkemuseum 
PRIS: 100 kr (gratis for medlem av vennelaget)
ARR: Vennelaget for Valdres Folkemuseum

Foto: Trygve Lien