Hopp til hovedinnhold

Andels-landbruk

Foredrag under landbruksdagen

Andelslandbruksrørsla har vokse kraftig dei siste åra. Velkomen til foredrag v/Maria Bjune - kvinna bak ideen om å starte opp andelslandbruk i Noreg. Arrangementet går føre seg under Landbruksdagen på Valdres Folkemuseum. Foto: Marit Skjøtskift.

TID: Laurdag 12. august 2023 (på dagtid - klokkeslett blir lagt ut seinare)​​
STAD: Festsalen, Valdres Folkemuseume 
ARR: Vennelaget for Valdres Folkemuseum

Om Maria Bjune

Maria Bjune er utdanna agronom og samfunnsgeograf med tema internasjonal handel og matvaresikkerheit, og har hatt øko-landbruk som hovudfokus. Dette førte henne til Sogn jord og hagebruksskule i Aurland der ho var lektor og seinare rektor på 1990-talet. Her var ho bl.a. med som stiftar av Norsk Gardsost og Aurland Natur- og Kulturarv (ANKA) i godt samarbeid med kommunen. Ho kjenner godt temaet «turistnæring med kvalitet».

Etter 9 år gjekk ho over i stilling i Norges Vel, arbeidde med kultur- og naturbasert næringsutvikling i inn- og utland. Bl.a. initierte ho og var prosjektleiar i 5-6 år for modellen ‘Andelslandbruk i Norge'. På oppdrag fra UD var ho med  i prosessen med gjenoppbygging av bondeeigde verksemder samt landbruksutdanning etter krigen på Balkan, i Kosovo og Makedonia.

Maria er for tida styreleiar i Cultura Sparebank og Økologisk Innlandet, er tilknytta enkelte prosjekter, og bur i Gran kommune, Hadeland.