17. mai på museet

  •  (Foto/Photo)

På Valdres Folkemuseum pleier det kvart år å vera stor 17. mai-feiring. På programmet stårkransenedlegging ved krigsminnesmerket, taler og underhaldning, allsang og musikk. Og leikar for borna og sal av kaffi, kaker, pølser, is og brus. Sjå meir informasjon på heimesidene til Nord-Aurdal kommune og annonse i avisa når dagen nærmar seg. 

Vi ber publikum om å bruke parkeringsplassene i Fagernes. Parkeringsplassene ved museet er forbeholdt eldre og funksjonshemmede denne dagen.

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2