17. mai på museet

  •  (Foto/Photo)

På Valdres Folkemuseum pleier det kvart år å vera stor 17. mai-feiring, arrangert av foreldre ved Nord-Aurdal barneskule. På programmet stårkransenedlegging ved krigsminnesmerket, taler og underhaldning, allsang og musikk. Og leikar for borna og sal av kaffi, kaker, pølser, is og brus. Sjå meir informasjon på heimesidene til Nord-Aurdal kommune og annonse i avisa når dagen nærmar seg. 

Vi ber publikum om å bruke parkeringsplassene i Fagernes. Parkeringsplassene ved museet er forbeholdt eldre og funksjonshemmede denne dagen.

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2