Verdigrunnlaget til Valdresmusea

Valdresmusea skal legge til rette for møte mellom generasjonar og opptre ansvarleg, relevant, modig og inkluderande. Valdresmusea skal:

  • legge til rette for vern og vidareføring av materiell og immateriell kulturarv
  • produsere kunnskap og dele denne med enkeltmenneske og offentlegheita 
  • fremje kritikk og refleksjon og ta samfunnsoppdraget på alvor 
  • gjere livet rikare for både enkeltpersonar og samfunnet i samtida og framtida
  • vere ein relevant samarbeidspart og utviklingsaktør
  • arbeide etter The International Council of Museum (ICOM) sine etiske retningsliner