Kurs: Utskifting av tømmer

Utskifting_av_tmmer_Bautahaugen_Odd_Arne_Rudi.jpg (Foto/Photo)

KURSINNHALD

Utskifting av tømmer i bygning som står oppe. 

FAKTA

INSTRUKTØRAR: Handverkarane Håkon Hjelleset og Svein Thon

TID: 1.-3. september 2021 kl. 08.00-16.00 (24 timar) (Nytt tidspunkt)

STAD: Valdres Folkemuseum 

PRIS: Kr 2.800 (rabattpris kr 2.500 for medlemmer av Fortidsminneforeningen og dei med årskort til Valdresmusea)

PÅMELDINGSFRIST: 17. august

Med atterhald om endringar.

SPØRSMÅL OG PÅMELDING

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset.