Skuler og barnehagar

fc2011090603.JPG

Formål

Valdresmusea legg til rette for møte mellom generasjonar. Kulturarven har potensial til å knytte ulike grupper i samfunnet tettare saman. Kunnskap om til dømes mat, klede, krig, handverk og musikk kan bidra til at elevane får innsikt i eigen historie, styrka identitetsfølelse og forståelse for lange liner og korleis verda heng saman. 

1. Mat i fortid og framtid Potetgraving, skjering, binding og maling av korn, kvikakesteiking, lompebaking, urter og nyttevekstar i urtehagen. Valdres Folkemuseum (heildagsopplegg for 6. og 7. trinn)

2. Næmingen unge Rollespel der ungane er riddarspirer og lærar om ein del av husa på museet. Valdres Folkemuseum (1,t time for 1. og 2. klassingar)

3. Barnas dag Skule i gamle dagar, halling, lompe- eller lappesteiking, spikking, hopping i fôret, songdans og gamle leikar. Valdres Folkemuseum (fire timar for 4- og 5-åringar frå barnehagane)

4. Smi deg ein dings På stølsområdet ser vi etter spor av jern og jernutvinning i landskapet og inne i eit av dei gamle husa, smiing av hekter, spiker og andre enkle gjenstandar. Valdres Folkemuseum (tre-timarsopplegg for 4. og 7. klasse)

5. Rite runner Innføring i runealfabetet, risse eigne runer. Lære om skålgropsteinen. "Ofring og utgraving" saman med omvisar. Gardbergfeltet (1,5 times opplegg for 3.-7. klasse)

6. Byggeskikk og arkitektur / omvising på Fagernes og Valdres Folkemuseum (to-timarsopplegg for 8.-10. klasse)

7. Krigen i Valdres Omvising i krigsminneutstillinga, vising av filmen «Bagn 1940», som fortel om hendingane på Bagnsbergatn i april 1940, besøk på Bagnsbergatn med omvising i husa. Bagn Bygdesamling og Bagnsbergatn (tre-timars opplegg for 8.-10. klasse)

8. Ein skuledag for seksti år sidan Delta i ein skuletime der undervisinga går føre seg slik den gjorde for seksti år sidan, omvising i lærarbustaden i andre høgda, damle leikar på skuleplassen. Dølven skule på Bagn Bygdesamling (2,5 time for 1.-7. klasse)

Spørsmål og påmeldingar

info@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 00