For skuler og barnehagar

Undervisingstilbod ved Valdresmusea
info@valdres.museum.no // Tlf: 61 35 99 00

 • Valdresmuseas_undervisingstilbod_2020.pdf
 • Tilbod i 2020

  Museet_2018_web_Foto_Anne_Marte_Foer-21.jpg. Foto/Photo

  Mat i fortid og framtid

  Mat i fortid og framtid

  Potetgraving, skjering, binding og maling av korn, kvikakesteiking, lompebaking, urter og nyttevekstar i urtehagen. Valdres Folkemuseum (for 6. og 7. klassar)

  Valdres Folkemuseum 8. – 10. sep. 2020
  Theodor_Kittelsen.jpg. Foto/Photo

  Næmingen

  Næmingen

  Rollespel der ungane er riddarspirer og lærar om ein del av husa på Valdres Folkemuseum (1,5 time for 1. og 2. klassingar)

  Museet_2018_web_Foto_Anne_Marte_Foer-54.jpg. Foto/Photo

  Barnas dag

  Barnas dag

  Skule i gamle dagar, halling, lompe- eller lappesteiking, spikking, hopping i fôret, songdans og gamle leikar. Valdres Folkemuseum (fire timar for 4- og 5-åringar frå barnehagane)

  Valdres Folkemuseum 12. mai 2020
  fc2011090601.JPG. Foto/Photo

  Smi deg ein dings

  Smi deg ein dings

  Vi smir og ser etter spor av jern og jernutvinning ute i landskapet og inne i gamle hus. Valdres Folkemuseum (tre-timarsopplegg for 4. og 7. klasse)

  Valdres Folkemuseum 16. – 17. sep. 2020
  DSC_0327.JPG. Foto/Photo

  Rite runar

  Rite runar

  Innføring i runealfabetet, skrive eigne runer. Lære om skålgropsteinen. "Ofring og utgraving" saman med omvisar. Gardbergfeltet (1,5 times opplegg for 3.-7. klasse)

  Gardbergfeltet

  Krigen_i_Valdre.jpg. Foto/Photo

  Krigen i Valdres

  Krigen i Valdres

  Omvising i krigsminneutstillinga, vising av filmen «Bagn 1940», som fortel om hendingane på Bagnsbergatn i april 1940 og besøk på Bagnsbergatn. Bagn Bygdesamling og Bagnsbergatn (tre-timars opplegg for 8.-10. klasse)

  Bagnsbergatn

  DSC_5096.JPG. Foto/Photo

  Ein skuledag for 60 år sidan

  Ein skuledag for 60 år sidan

  Delta i ein skuletime der undervisinga går føre seg slik den gjorde for seksti år sidan, omvising i lærarbustaden i andre høgda, damle leikar på skuleplassen. Dølven skule på Bagn Bygdesamling (2,5 time for 1.-7. klasse)

  Formål:

  Valdresmusea legg til rette for møte mellom generasjonar. Kulturarven har potensial til å knytte ulike grupper i samfunnet tettare saman. Kunnskap om til kulturarv og lokalhistorie kan bidra til at elevane får innsikt i eigen historie, styrka identitetsfølelse og forståelse for lange liner og korleis verda heng saman. 

  Stadig oftare høyrer vi at kulturutøvarar er tidstjuvar i skulekvardagen. Kulturen stel undervisingstid, blir det sagt. Men det er vel ikkje skulefaga åleine som skal ruste ungane for framtida. For verda er overalt og i ein krevjande kvardag skal barn og unge finne sin plass. Dei ytre påkjenningane er mange, på skulen, i heimen, i den digitale verda, kvar dag, kvar time, kvart sekund. Det er ikkje alltid enkelt å vite korleis ein skal manøvrere mellom sterke krefter av alle slag. 

  Liva i Valdres er ikkje lausrive frå verda ikring. Det har dei aldri vore. Men verda bankar litt hardare på dørene no enn kva dei gjorde før i tida. Då er det greitt å møte menneske med kunnskap om det som skil – og det som foreinar. Skal vi sikre sameksistens med folk av alle slag, må vi forstå korleis verda heng saman. Då er kunnskap om mat, klede, song og musikk like viktig som dei tradisjonelle skulefaga.

  Til læraren:

  Alle grupper som deltek i undervisingstilbodet, skal ha med seg ein vaksen, og det er læraren som har ansvaret for gruppa. Ved museet ønsker vi å gi dei unge gode opplevingar. Erfaringa vår er at dei som er godt førebudd, dei lærer mest. Snakk med borna før de kjem; kva er eit museum, korleis oppfører ein seg og kva skal skje under besøket? Meld frå i god tid om de har særskilde behov. Vi gler oss til å sjå dykk!