AVLYST: Sjølvimpregnering av trevirke

Foredrag

  •  (Foto/Photo)

AVLYST:Klimaet er fuktigare enn før. Dagens tømmer har ikkje har stått lenge nok til at det byggjer opp ein naturleg motstand mot nedbryrarar som sopp og insekt. Konsekvensen er at dagens trevirke ofte må reparerast eller skiftast ut etter berre få år. Kan ein produsere sjølv-impregnerande trevirke? Handverkar Steinar Moldal frå Dovre Handverksenter fortel om flekkberking og andre metodar for å gjere tømmer og material haldbare i bygningsvernet.

STAD: Valdres Folkemuseum, festsalen
TID: Torsdag 19. november 2020 kl. 19.00
PRIS: kr 100
ARR: Valdresmusea
Munkekroen er open i forkant av foredraget, spis gjerne middag der