Pengegåve til museumsarbeidet?

  •  (Foto/Photo)

Valdresmusea tek vare på minne etter menneske og miljø i Valdres; gjenstandar, arkiv, kunnskap og gamle bilete. Alt dette bidreg til forteljinga om ein gamal og ung valdreskultur. Pengegåver frå deg kan gjere ein stor forskjell. 

Valdresmusea sin gåvekonto er 1503.37.02431 // Vipps-nummeret er 613066. Gåver over 100 000 kr utløyser statlege midlar gjennom ei gåveforsterkingsordning. Har du spørsmål, kontakt seksjonsleiar Anne Marit Noraker eller direktør Ole Aa. Bråten.

Mangfoldig museumsarbeid: