Arkiv

I museumsmagasina fins papirarkiv, foto, film og lyd, mønster, teikningar, kart, digitale arkiv og publisert materiale.

Anne_Marit_Noraker_034.tif (Foto/Photo)

FAKTA OM ARKIVA

Valdresmusea bevarar over 700 privatarkiv etter bedrifter, lag og foreiningar og privatpersonar i Valdres. 

Arkivportalen.no finn du informasjon om arkiv som er avlevert til Valdresmuseas avdelingar. Oversikt over privatarkiv på Valdres Folkemuseum finn du her

Valdresmusea er del av Opplandsarkivet, eit nettverk av museumsarkiv i Oppland. Opplandsarkivet har avdelingar på Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Her tek vi vare på papirarkiv, fotoarkiv og musikkarkiv og gjer desse tilgjengeleg for alle interesserte. Arkivarbeidet følgjer Arkivverkets regelverk.

NORSK INSTITUTT FOR BUNAD OG FOLKEDRAKT: Sjå eige nettside

Avlevere arkiv?

Vil du avlevere arkiv til Valdresmusea? Avlevering må alltid avtalast på førehand. Kontakt Valdresmusea på telefon 61 35 99 00. 

Innsyn

Mange av basene ligg tilgjengelege på nett. For andre arkiv kan du søke innsyn. Kontakt Valdresmusea på telefon 61 35 99 00.