Arkiv

I museumsmagasina fins papirarkiv, foto, film og lyd, mønster, teikningar, kart, digitale arkiv og publisert materiale.

Anne_Marit_Noraker_034.tif

FAKTA OM ARKIVA

Valdresmusea bevarar over 700 privatarkiv frå bedrifter, lag og privatpersonar i Valdres. 

Arkivportalen.no finn du informasjon om hvilke arkiv som er avlevert til Valdresmuseas avdelingar.
Oversikt over privatarkiv på Valdres Folkemuseum finn du her

Opplandsarkivet, som Valdresmusea er tilslutta, er eit nettverk av museumsarkiv i Oppland. Opplandsarkivet har avdelingar på Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Her tek vi vare på private arkiv frå Valdres og gjer dei tilgjengelege for alle som er interesserte. Arkivarbeidet følgjer Arkivverkets regelverk.

NORSK INSTITUTT FOR BUNAD OG FOLKEDRAKT: Sjå eige nettside

Avlevere arkiv?

Vil du avlevere arkiv til Valdresmusea? Avlevering må alltid avtalast på førehand. Kontakt Valdresmusea på telefon 61 35 99 00. 

Innsyn

Mange av basene ligg tilgjengelege på nett. For andre arkiv kan du søke innsyn. Kontakt Valdresmusea på telefon 61 35 99 00.