Historia om Den Norske Turistforening

7A662AE9-43D5-4684-8B37-45D067B1B4D4.jpeg

TID: Torsdag 1. oktober 2020 kl. 19.00
STAD: Festesalen, Valdres Folkemuseum

Sverre Larssen, tidligere generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), vil holde et historisk foredrag om utviklingen av DNT, med spesiell vekt på foreningens stifter, Thomas Heftye. I tillegg til å stifte DNT hadde Heftye en finger med i spillet i det meste av det som skjedde i Norge på den tiden, både i politikken, i bankvesenet og i jernbanedriften. Thomas Heftye inviterte sitt store nettverk til samtaler og selskaper på Sarabråten i Østmarka, med blant andre Henrik Ibsen, Ole Bull og Aasmund Olavsson Vinje som gjester. Kanskje var det her ideen til Den Norske Turistforening ble sådd?

Sverre Larssen tegner et interessant og levende bilde av starten på det som skulle bli Norges største friluftslivsorganisasjon.

Inngang kr 100.