Gåvekonto til Valdresmusea

Gåver til Valdresmusea bidreg til betre forvaltning og formidling av samlingane. Gåvekontoen har kontonummer 1503.37.02431. Har du spørsmål, ønskjer å merke ei gåve til minne eller treng kvittering, kontakt oss på info@valdres.museum.no.