Dekormåling

P6165654.JPG (Foto/Photo)

KURSINNHALD

Bli med å lære å måle ulike dekorteknikkar som ådring og sjablongdekor. Vi bruker linoljelasur og tørrpigment uten tilsetting av lausemidlar. Grønnsåpe blir nytta til reingjering av penslar og anna verktøy.

FAKTA

INSTRUKTØR: Målarmeister Knut Øystein Bakken

TID: 30. september - 2. oktober 2022 kl. 08.00-16.00 (24 timar) 

STAD: Slidrehuset på Valdres Folkemuseum

PRIS: Kr 3.900 (rabattpris kr 3.700 for medlemmer av Fortidsminneforeningen og dei med årskort til Valdresmusea)

MÅLGRUPPE: Det er ei fordel å ha erfaring med å bruke pensel

PÅMELDINGSFRIST: 18. september 2022

Det vert lagt opp til synfaring i nærområdet

Med atterhald om endringar

Spørsmål og påmelding

til Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Epost: odd.arne.rudi@valdres.museum.no
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
Valdres Folkemuseum, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

NB: All påmelding må gå direkte til Odd Arne. Det er ikkje nok å trykke "kjem" på Facebook.

BETALING til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurs.

  Foto frå tidlegare kurs

  • (Foto/Photo)
   1/3
  • (Foto/Photo)
   2/3
  • (Foto/Photo)
   3/3