Valdres Folkemuseum
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noSøkjer du ein musikar? 

Valdresmusea og Valdres Natur- og Kulturpark administrerer ei tilskottsordning for folkemusikarar og folkedansarar frå Valdres. Målet med ordninga er å sikre og auke rekrutteringa til folkemusikken og folkedansen gjennom sceneproduksjonar og opplæringstiltak. Produksjonane og tiltaka er i hovudsak retta mot barn og unge. Valdresmusea leverer innstilling til Valdres Natur- og Kulturpark, som deler ut tilskott ein gong i året.

Informasjon om speleklare sceneproduksjonar, kontakt:

Elisabeth Kværne  
Folkemusikkarkivar
Tlf: 61 35 99 32 
E-post: elisabeth.kvaerne@valdres.museum.no

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken