Valdres Folkemuseum
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noSamlingane 

      

Samlingane på Valdres Folkemuseum teller over 20 000 gjenstandar frå heile Valdres. Valdres Folkemuseum har landets eldste lokale folkemusikkarkiv med nær 14 000 enkeltspor med musikk og song. Museet sitt fotoarkiv teller rundt 80 000 bilete. Opplandsarkivet har ei avdeling her med over ulike papirarkiv.

Valdres Folkemuseum har hus og anlegg frå heile Valdres. Desse representerer eit stort spenn i byggjeskikkhistoria vår. Før-industrielle tømmerhus frå 17- og 1800-talet utgjer størstedelen av samlinga. Form og detaljar fortel om sterke lokale handverkstradisjonar, men syner også slektskap til internasjonale stilimpulsar. Desse impulsane kjem fyrst og fremst til uttrykk som detaljer i panel, listverk, berebjelkar, dekorasjonsmåling og glas.

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken