Opplandsarkivet
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noArkiv, foto og bibliotek

Valdresmusea har store arkivsamlingar: papir, foto, kart, musikk, film, intervju - og eit eige fagbibliotek. Til grunn for arbeidet ligg retningsliner for privatarkiv, utarbeidd av Riksarkivet, og Opplandsarkivet sine eigne retningsliner. I Oppland samarbeider musea om ei felles arkivordning - Opplandsarkivet. Dagleg leiar for Opplandsarkivet er Silje Fylkesnes, som held til på Mjøsmuseet på Kapp.

Opplandsarkivet i Valdres tek i mot arkiv frå Valdres og fylkesdekkande arkiv. Det er to avdelingar organisert og drifta av Valdresmusea: Valdres Folkemuseum og Bagn Bygdesamling, samt eige deponi for Hedalen på Bautahaugen Samlinger. Opplandsarkivet i Valdres har ved årsskiftet 2014/2015 registrert 650 arkiv. Ansvarleg arkivar for alle avdelingane er konservator Espen Olavsson Hårseth.

Av kjende personarkiv kan ein nemne folkeminnegranskaren Knut Hermundstad, helsesportgründarane Anna og Erling Stordahl på Beitostølen, forfattaren Knut Hauge og tidlegare stortingsmann Åge Hovengen. Av lagsarkiv finst politiske partilag, idrettslag, husmorlag, bondelag, ungdomslag, kristelege lag, avholdslag, skyttarlag, helselag, sang- og musikklag og mykje anna.  

 

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken