Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noStøtt arbeidet på Bagnsbergatn

Valdresmusea arbeidar med mål om drift av krigsminnet Bagnsbergatn i Sør-Aurdal kommune. Til no har frivillige eldsjeler med Kristian Bergsund til spissen sikra vedlikehald av den historiske garden, og med god støtte frå grunneigar. No er Riksantikvaren i ferd med å frede garden og i det høve får Valdresmusea i oppgåve å drive museumsfagleg formidling antikvarisk vedlikehald.

Førebels har det ikkje kome noko løysing på dei økonomiske utfordringane kring drift og vi er derfor avhengige av gåver og prosjektilskott for å kunne utføre meiningsfulle tiltak her. Om du har høve til å støtte arbeidet, kan du vippse ei pengegåve til #523453 (Bagn Bygdesamling). Merk innbetalinga "Bagnsbergatn". 

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken