Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noBygningsvernkurs i 2017

1: 1/8/15/25 MARS

Smiing for ungdom (24 timar) Pris: 2000 (1800)
Valdres Folkemuseum

2: 2/9/16/26 MARS

Smiing for vaksne (24 timar) Pris: 2.800 (2.500)
Valdres Folkemuseum

3: 18.-19. MARS

Istandsetjing av gamle omnar (14 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Breie gard

4: 27.-29. APRIL

Kurs i tørrmuring (24 timar) Pris: 2.800 (2.500)
Valdres Folkemuseum

5: 8.-13. MAI

Kurs i lafting (45 timar) Pris: 5.500 (4.500)
Skiferplassen på Fagernes

6: 12.-14. MAI

Kølmilebrenning og jarnproduksjon (24 timar) Pris: 2.800 (2.500)
Nørrestogo i Dalsbygda i Øystre Slidre

7: 17. JUNI

Neverflekking og tekking Del 1 Flekking (8 timar) Pris: 1.500 (1.300)
Piltingsrud gard i Begnadalen

8: 6.-8. JULI

Neverflekking og tekking Del 2 Tekking (24 timar)
Valdres Folkemuseum

9: 15.-17. SEPTEMBER

Tekking med skifer (30 timar) Pris: 3.500 (3.200)
Noraker gard

10: 3. OKTOBER

Søknadsskriving, rettleiingskurs (7 timar) Pris: 200
Kommunestyresalen i Vestre Slidre

11: 24.-26. NOVEMBER
8.-10. DESEMBER

Målekurs med sjablongskjering og måling, del 1 og 2 (15 timar) 
Pris: 3.500 (3.200)
Svinlibrøta i Øystre Slidre

12: 15. NOVEMBER

Temakveld verktøy Pris: 100
Vang


Kursrekka
Kvart år tilbyr vi 10-15 ulike bygningsvernkurs, etter etterspurnad frå huseigarar og andre. Døme på emne er lafting, taktekking, restaurering av vindauge, gamle målingsteknikkar, smiing og muring. Målgruppa er særleg huseigarar, handverkarar og andre med interesse for eldre handverksteknikkar. Nokre av kursa er retta mot ungdom. Kursa er svært populære og blir oftast fullteikna. Vi tek atterhald om endringar. Kursprisen inkluderer mat og eventuelle materialar.

Rabatt for medlemmar i Verne-Vøla, Fortidsminnefore-ningen og innehaverar av årskort for Valdresmusea. Betaling til kontonummer 2070 05 01524, merk med kursnummer.

For påmelding og meir info: Kontakt bygningsvernrådgjevar Odd.Arne.Rudi@valdres.museum.no, tlf. 97 68 90 65.

Meir info om bygningvernarbeidet, sjå her

Kurskatalogen for 2017

23. november kl. 19:00VF: Foto frå museumsarkivet2. desember kl. BS: Lysfest på Bautahaugen