Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noBygningsvernkurs i 2018

1: 16/23/30 JAN,3 FEB

Smiing for vidarekomne - for ungdom (24 timar) Pris: 2.000 (1800)
Valdres Folkemuseum

2: 17/24/31 JAN,4 FEB

Smiing vidarekomne - for vaksne (24 timar) Pris: 2.800 (2.500)
Valdres Folkemuseum

3: 27-28 JANUAR

Karveskurd (12 timar) Pris:
Valdres Folkemuseum

4: 24-25 MARS

Istandsetjing av gamle omnar (14 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Valdres Folkemuseum

5: 9-14 APRIL

Lafting (45 timar) Pris: 5.500 (4.500)
Skiferplassen på Fagernes

6: 4-6 MAI

Linoljemåling og -produksjon (24 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Valdres Folkemuseum

7: 25-27 MAI

Nevertekking (24 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Valdres Folkemuseum

8: 15-17 JUNI

Muring av eldstad og trapp  (24 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Valdres Folkemuseum

13: 24-26 AUGUST

Tekking med skifer  (24 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Bagn Bygdesamling 

14: 7-9 SEPTEMBER

Restaurering av vindauge
Breie gard i Etnedal

15: 3. OKTOBER

Søknadsskriving, rettleiingskurs (7 timar) Pris: 300
Kommunestyresalen i Vestre Slidre

16: 5-7 OKTOBER

Utskifting av tømmer i bygning som står oppe
Bautahaugen i Hedalen

 

Temakveldar

A SØR-AURDALSFOTO
Opplegg: Fotoarkivar Bettina W. Garmann m/fleire
Stad: Bagn Bygdesamling
Tid: 15. februar kl. 19
I samarbeid med styret for Bagn Bygdesamling

B FJERNSTØLING
Foredrag: Konservator Kari Nordal
Stad: Valdres Folkemuseum
Tid: 15. mars kl. 19
I samarbeid med Vennelaget for Valdres Folkemuseum

C TRADISJONSMÅLING
Foredrag: Malerikonservator Jon Brenne
Stad: Valdres Folkemuseum
Tid: 6. april kl. 19
I samarbeid med Fagskolen Innlandet

D VALDRESBÅTAR, TRADISJON OG BRUK
Foredrag: v/Jon B. Godal og Steinar Moldal
Stad: Valdres Folkemuseum
Tid: 24. mai kl. 19

E NEVER OG BORK, TRADISJON OG BRUK
Foredrag: v/Jon B. Godal og Steinar Moldal
Stad: Valdres Folkemuseum
Tid: 25. mai kl. 19

F VANDRING I SKIFERENS RIKE
Stad: Valdres Skiferbrudd
Tid: 24. eller 25. august

G GJENSTANDAR I MUSEUMSSAMLINGA
Stad: Valdres Folkemuseum
Tid: 18. oktober?? kl. 19
I samarbeid med Vennelaget for Valdres Folkemuseum

H VERKTØY
Stad: Moatunet i Øystre Slidre
Tid: 9. november kl. 19
Ta med verktøy du ikkje kjenner bruksområda til eller som du har lyst til å visa fram
I samarbeid med Frivilligsentralen

 

KURSKATALOG KJEM

 

Kursrekka
Kvart år tilbyr vi 10-15 ulike bygningsvernkurs, etter etterspurnad frå huseigarar og andre. Døme på emne er lafting, taktekking, restaurering av vindauge, gamle målingsteknikkar, smiing og muring. Målgruppa er særleg huseigarar, handverkarar og andre med interesse for eldre handverksteknikkar. Nokre av kursa er retta mot ungdom. Kursa er svært populære og blir oftast fullteikna. Vi tek atterhald om endringar. Kursprisen inkluderer mat og eventuelle materialar.

Rabatt for medlemmar i Verne-Vøla, Fortidsminnefore-ningen og innehaverar av årskort for Valdresmusea. Betaling til kontonummer 2070 05 01524, merk med kursnummer.

For påmelding og meir info: Kontakt bygningsvernrådgjevar Odd.Arne.Rudi@valdres.museum.no, tlf. 97 68 90 65.

Meir info om bygningvernarbeidet, sjå her

1. februar kl. 18:00 /19:30VF: Filmkveld: Valdres Folkemuseum på 1960-talet15. februar kl. 19:00BB: Fotokveld på Bagn Bygdesamling