Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noBygningsvernkurs i 2018 - foreløpig plan

1: 16/23/30 JAN,3 FEB

Smiing for vidarekomne - for ungdom (24 timar) Pris: 2.000 (1800)
Valdres Folkemuseum

2: 17/24/31 JAN,4 FEB

Smiing vidarekomne - for vaksne (24 timar) Pris: 2.800 (2.500)
Valdres Folkemuseum

3: 27-28 JANUAR

Karveskurd (12 timar) Pris:
Valdres Folkemuseum

4: 24-25 MARS

Istandsetjing av gamle omnar (14 timar) Pris: 2.500 (2.200)
Valdres Folkemuseum

5: veke 15 eller 16

Lafting (45 timar) Pris: 5.500 (4.500)
Skiferplassen på Fagernes

6: 4-6 MAI

Produksjon og måling med linoljemåling (24 timar) Pris: 2.800 (2.500)
Valdres Folkemuseum

7: 25-27 MAI

Nevertekking (24 timar) Pris: 2.800 (2.500)
Valdres Folkemuseum

8: 15-17 JUNI

Muring av eldstad (og trapp?)
Valdres Folkemuseum

9: 24-26 AUGUST

Tekking med skifer (30 timar) Pris: 3.500 (3.200)
Bagn Bygdesamling 

10: 7-9 SEPTEMBER

Vindusrestaurering
Breie gard i Etnedal

11: 3. OKTOBER

Søknadsskriving, rettleiingskurs (7 timar) Pris: 200
Kommunestyresalen i Vestre Slidre

12: 5-7 OKTOBER

Utskifting av tømmer i bygning som står oppe
Bautahaugen i Hedalen

12: 9 NOVEMBER

Temakveld verktøy Pris: 100
Bagn Bygdesamling

 

 

Temakveldar

 

A: 6. APRIL

 Overflatebehandling

B: 24. MAI

 Bygging av Valdresbåtar

C: 9. NOVEMBER

 Verktøy

 

 

 

Kurskatalog kjem

7. desember kl. 17:30VF: Handverkaren - utstillingsopningen11. april kl. VF: Konsert med Holthe og Aspaas