Folkemusikkarkivet
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.no



Bonde

Bondedansen gjekk i udelt takt, og er ei Valdres-form av gangar. I ”Skildringer af Seder og Skikker i Vang Valdres i Norge omkring år 1860”, er bondedansen nemnd fleire gonger, men det heiter at: Ungdommen syntes ligesom at have taget patent på springdans, men de femti-seksti og tildels de sytti-ottiårige mænd og koner boltrede sig i den såkaldte bondedans.

Sjølv om dansen såleis ser ut til å ha gått ut av vanleg bruk langt ned på 1800-talet, har det likevel vore enkeltpersonar som har kunna vise dansen i alle fall til 1920-åra. Me kjenner følgjande nokolunde sikre element frå dansen: Einhandstak (som me kjenner frå springartradisjonen), tohandstak (som i springdansen i sør), lausdans og ein uspesifisert samdans, som kan vera komen til heilt på slutten av ”levetida” for danseforma i Valdres.

18. oktober kl. 19:00Kantele og langeleik28. oktober kl. 18:00Den handskrivne songsamlinga