Bautahaugen samlinger
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noBautahaugens Venner

Bautahaugens Venner er venneforeninga for Bautahaugen Samlinger. Venneforeningen ble stiftet 7. mars i 2007. I formålsparagrafen står det: Bautahaugens Venner har til formål å arbeide for å fremme Bautahaugens Samlinger ved å øke oppslutningen om museet, gjøre mer synlig det museet arbeider med og støtte opp om arrangementene på museet.
 
Tanken er at venneforeningen kan bidra med praktisk arbeid ved behov, men ikke minst at det skal bli en sosial møteplass hvor en får muligheten til å delta på ulike arrangement, temakvelder og utflukter i venneforeningens regi. 

• Halv pris på alle arrangement i regi av venneforeningen.
• Motta informasjon i forkant av arrangement og temakvelder (kun på e-post)
• Mulighet til å delta i ulike prosjekter ved museet
• Bidra til å ta vare på og videreutvikle Bautahaugen Samlinger som et levende og aktuelt museum.
• Komme i kontakt med mennesker som deler dine interesser

Ulike typer medlemskap:

• Hovedmedlemskap 100,-
Personlig. Gir stemmerett på årsmøte og får tilsendt informasjon fra venneforeningen.

• Familiemedlemskap 200,-
Gjelder for to voksne samt x antall barn. Gir to stemmer ved valg. Mottar informasjon fra venneforeningen.

• Bedriftsmedlemskap 400,-
Gir medlemsfordeler for inntil fire personer i bedriften. Gir en stemme ved valg, men er ikke valgbar selv. Mottar informasjon fra venneforeningen.


Styret

Leder: Sigrid Haugen
Nestleder: Kjellaug Kjensrud
Sekretær: Sigrid Haugen
Kasserer: Gunnar Hansen 
Styremedlem: Bjørg Berg 
Varamedlem: Karin Skimten-Lie 

Kontaktinfo

Sigrid Haugen, sigrid@hedalen.no, mobil: 970 72 433

 

Meir info:

http://hedalen.no/Bautahaugens_Venner/index.htm  

18. oktober kl. 19:00Kantele og langeleik28. oktober kl. 18:00Den handskrivne songsamlinga