Bagn Bygdesamling
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noAktivitetar på Bagn Bygdesamling i 2016

Sjå elles Valdresmusea sin kalender.  

3. mai kl. 19:00VF: Helge Lunde-kveld24. mai kl. 19.00VF: Valdresbåtar, tradisjon og bruk