Bagn Bygdesamling
Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noBagnsbergatn - nasjonalt krigsminne

    
Bagnsbergatn                                Frå kjøkkenet i kårstugu       Kårstugu

Dramatiske hendingar utspann seg på denne garden i april 1940. Tyskarar som hadde innteke garden og teke 25 sivile til fange, vart angripe og nedkjempa av norske soldatar, medan dei sivile var innesperra i husa. Berre ein av dei sivile vart drepen.

Hans Majestet Kong Olav V innvigde garden som nasjonalt krigsminne i 1986. Ein skilta, privat bomveg som tek av frå vegen Bagn-Tonsåsen, fører til Bagnsbergatn. Elles kan den merka gangstigen som går opp frå E-16 nord for Bagn sentrum nyttast. Stigen, 2 km lang, går gjennom kampområdet Gråbeinhølet og informasjon langs stigen fortel om hendingane i området.

Du kan bestille omvising på Bagnsbergatn ved å ringe Valdresmusea på tlf. 61 35 99 00.  

Bagnsbergatn er eit fredakrigsminne fra kampen om Bagnsbergatn gård, der tyske styrkar under den andre verdskrigen prøvde å komme forbi norske stillinger. Tyske styrker gikk opp lia ytterst i Bagnsgryta, gikk østsiden oppover mot Breidablikk og dreide mot Bergatn. På morgenon kom dei ned i de bakre linjene til de norske styrkene og støtte sammen med dem i Gråbeinhølet. Senere blir kompaniet etterlatt av de tyske styrkene som rømmer dalen. 

18. oktober kl. 19:00Kantele og langeleik28. oktober kl. 18:00Den handskrivne songsamlinga