Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noLedig stilling som konservator

Publisert 19/01/2016

Norsk institutt for bunad og folkedrakt er eit nasjonalt kompetansesenter for folkedrakt og bunad, og blir drive av Valdresmusea, som har hovudkontor på Fagernes i Valdres. Valdresmusea har 25 tilsette og driv i tillegg til instituttet, Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt arbeider for å fremje kunnskap om folkedrakt og bunad gjennom fire arbeidsfelt: dokumentasjon, forsking, formidling og rådgjeving. Eit nasjonalt dokumentasjonsarbeid ligg til grunn for arbeidet. Instituttet har eit fagråd, Bunad- og folkedraktrådet, oppnemnt av Kulturdepartementet

Søknad sender du til ole-aastad.braten@valdres.museum.no eller Valdresmusea, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes. Merk han «Søknad konservator». Har du spørsmål til stillinga, kontakt direktør Ole Aastad Bråten, tlf. 907 63 635. Søknadsfrist er fredag 19. februar.

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken