Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noSommaropning på Bagn Bygdesamling

Publisert 12/06/2014

Tema: Grunnlovsjubileet – 1814 sett med lokale auge

Stabelbygningen:
Utstilling i 2. etasje – foto, plakatar, tidslinje, quiz frå Stortinget, gamal prestekjole
Utstilling i 1. etasje - teikningar og gjenstandar frå skuleelevar og barnehagebarn i Sør-Aurdal

Programinnslag utanfor Stabelbygningen
Kl 12.00 Opning v/styreleiar
Kl 13.00 "Eidsvoll 1814" v/Tore Pryser
Kl 13.30 Konsert v/Begnaljom spel og dansarlag
Kl 14.00 "Hans Jacob Stabel 1814" v/ Svein Thorsrud
Kl 14.30 Konsert med toraderelevar v/Stein Ivar Øvergaard
Kl 15.00 "Korleis jødeparagrafen blei til" v/Ingvild Leite
Kl 15.45 Konsert v/Bagn og Begnadalen musikkorps
Kl 15.55 "Det går et festtog gjennom landet" v/ korpsa og skulebarn v/Bagn og Begnadalen skular
 
Andre aktivititetar på museumsområdet
Tove ball, vaske klede med vaskebrett, kaste på stikka, sjå kopplam, skrivestasjon m/gotiske alfabet, open kiosk og sal av "jubileumsburgar" og "grunnlovspølse".

Anna
Valdres historielag har årsmøte på Bagn Bygdesamling same dag kl 16.00.

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken