Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noSommaropning på Bagn Bygdesamling

Publisert 12/06/2014

Tema: Grunnlovsjubileet – 1814 sett med lokale auge

Stabelbygningen:
Utstilling i 2. etasje – foto, plakatar, tidslinje, quiz frå Stortinget, gamal prestekjole
Utstilling i 1. etasje - teikningar og gjenstandar frå skuleelevar og barnehagebarn i Sør-Aurdal

Programinnslag utanfor Stabelbygningen
Kl 12.00 Opning v/styreleiar
Kl 13.00 "Eidsvoll 1814" v/Tore Pryser
Kl 13.30 Konsert v/Begnaljom spel og dansarlag
Kl 14.00 "Hans Jacob Stabel 1814" v/ Svein Thorsrud
Kl 14.30 Konsert med toraderelevar v/Stein Ivar Øvergaard
Kl 15.00 "Korleis jødeparagrafen blei til" v/Ingvild Leite
Kl 15.45 Konsert v/Bagn og Begnadalen musikkorps
Kl 15.55 "Det går et festtog gjennom landet" v/ korpsa og skulebarn v/Bagn og Begnadalen skular
 
Andre aktivititetar på museumsområdet
Tove ball, vaske klede med vaskebrett, kaste på stikka, sjå kopplam, skrivestasjon m/gotiske alfabet, open kiosk og sal av "jubileumsburgar" og "grunnlovspølse".

Anna
Valdres historielag har årsmøte på Bagn Bygdesamling same dag kl 16.00.

29. september kl. 17:00Skummeltur på Bagn Bygdesamling30. september kl. 17:00Skummeltur på Valdres Folkemuseum