Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noStilling ledig som registrator

Publisert 27/01/2014

Valdresmusea AS er regionmuseum for Valdres og ei godt besøkt reiselivbedrift. Valdresmusea har hovudsete på Valdres Folkemuseum på Fagernes og eigne avdelingar på Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger i Sør-Aurdal. Valdresmusea har 25 heilårstilsette og 40 sommartilsette, og satsingsområda er folkemusikk, instrument, tekstil og bygningsvern. Samlingane utgjer 25 000 gjenstandar, 600 arkiv, 13 000 lydopptak og 120 bygningar. Formålet er å sikre, verne og formidle kulturarv frå Valdres. I 2013 var Valdresmuses nominert til Årets museum. http://www.valdresmusea.no 

FORMÅL MED STILLINGA:
Stillinga skal sikre ei forsvarleg forvalting av arkiv- (papir, foto og film) og gjenstandssamlingane ved Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bauthaugen Samlinger.

ORGANISERING OG PLASSERING:
Stillinga inngår i Kulturhistorisk seksjon og rapporterer til seksjonsleiar.

ANSVARSOMRÅDE:
Arkiv- og gjenstandssamlingane.

ARBEIDSOPPGÅVER: 
- Fysisk og digital sikring av arkiv- og gjenstandssamlingane
- Inntak, reinhald og ordning
- Registrering i registreringssystema Primus, Fiol og Asta

- Tilgjengeleggjering av arkiv- og gjenstandssamlingane
- Utstillingar, arrangement, seminar, undervisning og artiklar
- Digitalt Museum, Arkivportalen, sosiale media og nettsider

  Anna
- Utarbeide rutinar, system og arbeidsplaner (i dialog med overordna)
- Halde dialog med KulturIT (om registreringssystema) 
- Organisere arkiv- og samlingsarbeidet internt og i samarbeid med friviljuge
- Delta i relevante nettverk (samlingsnettverk, fotonettverk)
- Delta i anna museumsarbeid etter avtale med overordna
- Orientere jamleg om status for seksjonens arbeidsfelt og melde frå om avvik

VI GIR DEG:
- Anledning til å påverke utviklinga av Valdresmusea
- Anledning til fagleg og personleg utvikling
- Eit positivt og hyggeleg arbeidsmiljø
- Medlemskap i pensjonsordning

DU GIR OSS:
- IKT- og databaseforståing
- Evne til grundig og strukturert arbeid
- Evne til å dele kunnskap
- Evne til å etablere og følgje opp system og tidsplanar
- God munnleg og skriftlig framstillingsevne

KOMPETANSE:
- Høgare utdanning innan museumsrelevante fag
- God IKT-kunnskap og erfaring frå databaseprosjekter
- God samarbeidsevne

Stillingsprosent: 100 %
Arbeidsstad: Fagernes

For opplysningar om stillinga: Kontakt direktør Anne Marit Noraker, mobil 911 03 969 eller seksjonsleiar Ole Aastad Bråten, mobil 907 63 635. Tilsetting skjer på dei vilkår og med dei plikter som går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Løn etter avtale. Søknad med CV sender du til anne.marit.noraker@valdres.museum.no eller til Valdresmusea, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes. (Merk "søknad registrator"). Attestar skal berre sendast ved førespunad.

Søknadsfrist: onsdag 26. februar 2013

 

 

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken