Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noNordisk instrumentseminar

Publisert 15/10/2013

Det er dei eldste, nordiske strengeinstrumenta som står i sentrum for Nordisk instrumentseminar. Eit viktig mål med seminaret er derfor å etablere nettverk og møteplassar for alle som jobbar med og som interesserer seg for folkemusikk og instrumentproduksjon i Norden. Seminaret er støtta av Nordisk kulturfond, Norsk kulturråd, Oppland fylkeskommune og Rådet for folkemusikk og folkedans.

Program og påmelding
Vi legg opp til innhaldsrike dagar på Valdres Folkemuseum med foredrag og presentasjonar og med god tid til uformelt prat i pausane. Sjå vedlagt program og prosjektskisse. Påmelding til Ole Aastad Bråten innan fredag 25. oktober (ole-aastad.braten@valdres.museum.no). 

 

Hovudstøttespelarar

      

                                                                                               

29. september kl. 17:00Skummeltur på Bagn Bygdesamling30. september kl. 17:00Skummeltur på Valdres Folkemuseum