Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noNordisk instrumentseminar

Publisert 23/09/2013

Det er dei eldste, nordiske strengeinstrumenta som står i sentrum for Nordisk instrumentseminar. Eit viktig mål med seminaret er derfor å etablere nettverk og møteplassar for alle som jobbar med og som interesserer seg for folkemusikk og instrumentproduksjon i Norden.

Program og påmelding
Vi legg opp til innhaldsrike dagar på Valdres Folkemuseum med foredrag og presentasjonar og med god tid til uformelt prat i pausane. Sjå vedlagt program og prosjektskisse. Påmelding til Ole Aastad Bråten innan fredag 25. oktober (ole-aastad.braten@valdres.museum.no).

 

 

       Rff_logo2                                                             

8. november kl. Konsert med Waaler Værvågen og Andsnes11. november kl. 18:00Henrik Wergeland og folkemusikken